Site Rengi

26.05.2024 - Mobilya Üretiminde İnovasyon ve Akıllı Üretim Sistemleri Zirvesi
Woodmach

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının İlk Uygulamasını Makine Sektörüyle Başlattık.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının ilk uygulamasını makine sektörüyle başlattık. Bu paraleldeki WoodMach 2020 Zirvesi de firmalarımızın kat ettiği aşamaları sergilemesi açısından çok önemli”

WoodMach 2020 Gazetesi için görüştüğümüz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit ÜNAL, TAMDER’in girişimiyle
gerçekleştirilen “Mobilya Üretiminde İnovasyon ve Akıllı Üretim
Sistemleri” Zirvesinin, Türkiye’nin teknoloji odaklı sanayi hamlesinin
hedefleri doğrultusunda önemli bir girişim olduğuna vurgu yaparak,
böylesi etkinliklerin artarak devam etmesi gerekir dedi.

“Yerli ve milli üretimi gerçekleştirmeli, dışarıya bağımlılığı azaltmalı ve teknoloji üretme yolunda işletmelerimizi teşvik etmeli”

WOODMACH 2020 Gazetesi: Gelişmiş batı toplumlarının teknolojilerinin dünya pazarları üzerinde uzun yıllar süren bir tahakkümü söz konusuydu. Zaman içerisinde küreselleşme ile birlikte aralarında Türkiye’nin de bulunduğu eskiden sadece bir “pazar” olan ülkelerin dünya pazarlarında rekabet şansı artmaya başladı. Zirvemizin de ana temasını oluşturan bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz ?

ÜMİT ÜNAL: 21. Yüzyılda sanayi kavramı artık sadece fiziksel ürünler üretmenin ötesine geçti. Bugün dünyadaki üretim ve dağıtım ekonomisi değişmiştir. Tüketici talebindeki değişimler, “akıllı” ürünlerin ortaya çıkması, üreticileri değer yaratmanın yeni yollarını keşfetmeye orlamaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için işletmeler ve ülkeler büyümeye, gelişmeye ve fırsatları değerlendirmeye hazır olmalı,
kendine yeterli hale gelmelidir. Makro boyutta baktığımızda yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek, dışarıya bağımlılığı azaltmak, ülke ekonomisini geleceğe hazırlamak için en önemli adımlardır. Geleceğe hazırlanmak
için her sektörde yerli ve milli üretimi mümkün hale getirmeli, işletmelerimizi teknoloji üretme yolunda teşvik etmeliyiz.

WOODMACH 2020 Gazetesi: Bizler de zaten düzenlediğimiz bu zirve ile Türk makine sektörünün gelmiş olduğu noktayı ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünü göstermeyi hedefliyoruz. Bu konuda ülke olarak neler yapmalıyız ?

ÜMİT ÜNAL: Günümüz dünyasında, bir yandan dünya pazarlarının sınırları alabildiğine genişlerken, diğer yandan da küresel rekabet
oldukça zorlu bir hale gelmiştir. Bunu erken fark eden ve bu konuda
gerekli planlarını yaparak hazırlanan Türkiye de, hemen her sektörde
teknolojik atılımlar gerçekleştirerek dünya pazarlarında etkinliğini
artırmak için azami bir çaba sarf etmektedir.

“Devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinden sanayi kuruluşlarına, üniversitelerden teknolojik Ar-Ge merkezlerine kadar herkese önemli roller düşmektedir”

Başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı ve bakanlıklarımız olmak üzere, devlet olarak bizler üzerimize düşeni yerine getiriyor, planlamalar
yapıyor, stratejiler geliştiriyor ve bir bir hayata geçirerek sanayimizin önünü açıyoruz. Bununla birlikte devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinden sanayi kuruluşlarına, üniversitelerden teknolojik Ar-Ge merkezlerine kadar hemen herkese önemli roller düşmektedir. Bu nedenle bu konuda atılacak her adım, her girişim, her etkinlik üretimimiz, ihracatımız, ekonomimiz ve tabii ülkemiz için oldukça önemlidir.
Bu nedenle TAMDER’in düzenlediği bu uluslararası zirvenin de oldukça yararlı olacağını ve Türk makinacılarının buradan öğreneceği pek çok şeyin olduğunu düşünüyorum.

WOODMACH 2020 Gazetesi: Devletimiz bu konudaki hedefleri neler ? Şu ana kadar yaptıklarınız ve yapacaklarınız konusunda bilgi
verebilir misiniz?


ÜMİT ÜNAL: Devletimiz de, bakanlığımız da bu konuda çok ciddi adımlar atmaktadır. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 23 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planımızın vizyonu “Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” olup ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmayı amaçlamıştır. Kalkınma planımız esas olarak rekabetçi üretim ve verimlilik artışları için imalat sanayii odaklı bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Planın, üretim ve verimlilik odağı, Türkiye’nin uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılması ve yüksek katma değer yaratarak sürdürülebilir
ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için kritik bir perspektif sunmaktadır. Bunun için önce hedefler belirlenmiş, eylem planları geliştirilmiş ve bunlar birer birer hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Bunların başında bakanımız tarafından açıklanan “Milli Teknoloji Hamlesi” odağında teknolojik dönüşüm hedefleri içeren “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” gelmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda, küresel piyasalarda fark yaratmak, ortaya konacak yeni ürünler ile zorlu küresel yarışta öne geçmemize yardımcı olacak bu hamleyi gerçekleştirirken sektör temsilcileriyle, sanayi ve ticaret odalarıyla, bakanlıklarla, üniversitelerle, bilim insanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk. Fizibilitelerimizi yaptık, sektörlerin sorunlarını masaya yatırdık, insan kaynağı potansiyelimiz de dahil olmak üzere pek çok etkeni
dikkate aldık ve yola öyle çıktık.

“Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını makine sektörüyle başlattık”

WOODMACH 2020 Gazetesi: İlk nereden ve nasıl başladınız ?

ÜMİT ÜNAL: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık’ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200’e yakın talep aldık. Çağrımızı 2020’nin
ilk çeyreğinde sonuçlandıracağız. Bunun hemen akabindeyse, diğer sektörleri kapsayacak şekilde yeni çağrılar açılacak. Böylece bu hamle
kapsamında üç yüzden fazla ürün çeşidi yerlileşecek. Yıllık 30 milyar
dolar ülkemizin cebinde kalacak.’’ dedi.

WOODMACH 2020 Gazetesi: Teknoloji hamlesinin makine sektörü ile başlatıyor olmanız, bu sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak bizi cesaretlendiriyor, güç veriyor, motive ediyor. WoodMach zirvesi boyunca devlet, sanayi, sivil toplum ve üniversiteleri bir araya getirerek sunumlar yapacak, konuyu her boyutu ile tartışacak ve ağaç işleri makinecilerinin en yeni teknolojik atılımlarını, fark yaratan ürün ve hatlarını sergileyecek ve Türk makine sektörünün gelmiş olduğu modernizasyonun bir fotoğrafını çekerek, tüm dünyaya göstereceğiz.

ÜMİT ÜNAL: İşte bu yüzden sektörün tüm bileşenlerine önemli görevlerin düştüğünü söylüyor ve TAMDER’in yaptığı gibi etkinliklerin sayısının artması gerektiğini söylüyoruz. Bunun makine sektörüne yönelik olarak yapılıyor olmasının da ayrıca bir önemi var.

Çünkü makine sektörü lokomotif bir sektör ve yüksek teknoloji gerektiriyor. Sektörünüz sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce sahip. Bu nedenle TAMDER gibi sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını yakından izliyor, oldukça önemli buluyor ve “Mobilya Üretiminde İnovasyon ve Akıllı Üretim Sistemleri” Zirvesi gibi etkinlikleri yürekten destekliyoruz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ