Site Rengi

26.05.2024 - Mobilya Üretiminde İnovasyon ve Akıllı Üretim Sistemleri Zirvesi
Woodmach

Terimler Dizini

Otonom bir robot, çevresini algılayan, algıladığı şeye dayanarak kararlar verebilen veya o ortamdaki bir hareketi...
3 boyutlu üretim, masaüstü imalat ya da İngilizce “Additive Manufacturing” Türkçeye genellikle “Katmanlı Üretim” olarak...
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce...
En basit ifadeyle yapay zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve...
Yeniden programlanabilen mekanik aksamlara robot denir. Robot, önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik bir cihazdır. Robotlar doğrudan bir...
Günlük hayatımızda dahi önemli yer tutan dijitalleşme ticari yaşam için ekstra önem taşıyor. Bu kapsamda...
Üretim globalleştiği, alabildiğine iç içe geçtiği ve kitleselleştiği bir dönemde, bu akıl almayacak boyutlarda dosya...
Nesnelerin interneti (Internet of Things – IoT), fiziksel nesnelerin, araçların, binaların ve diğer nesnelerin birbirleriyle...
Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 terimi dijital teknoloji, biyoloji ve donanım otomasyonlarındaki...